Om Naprapati

Den bredaste manuella vårdformen

Naprapatins historia:
Naprapati är en form av manuell medicin som utvecklades i början av 1900- talet i USA. Föreställningen om att "kotor hoppar ur led", den så kallade subluxationsteorin övergavs av naprapatins grundare Oakley Smith (kiropraktor). Istället för att uteslutande koncentrera sig på manipulation av ryggraden och andra skelettdelar, menade han att orsaken snarare gick att härleda till bindvävsförändringar och spänningstillstånd i omgivande muskler.
Grunden till dessa tankar fick Smith under en studieresa i Europa. Där kom han i kontakt med de manuella behandlingar, som fanns inom den folkliga traditionen i Böhmen (nuvarande Tjeckien), och blev fascinerad. Tillbaka i USA sökte han upp böhmiska invandrare för att lära sig mera om dessa manuella behandlingsformer. De lärdomar han fick skulle få en avgörande betydelse för naprapatins utveckling. 1907 startade Smith den första skolan i USA (Oakley Smith School of Naprapathy i Chicago).

Naprapatens uppgifter:
En naprapat arbetar med funktionsrubbningar och smärttillstånd i rörelseorganen. Först görs en undersökning om det finns indikation för en naprapatisk behandling, sedan utförs konventionella neurologiska och ortopediska tester. Behandlingen sker med manipulering och mobilisering. Specifika muskeltöjningstekniker och massage används också. Vid behov kompletteras behandlingen med elektroterapi. Det primära är att göra patienten smärtfri och därefter spåra orsaken till problemet.

Varför gör det ont?
Smärta kan uppstå genom att samspelet mellan muskler och leder inte fungerar. Kroppen strävar efter en god total rörlighet och balans mellan muskler och leder. Detta gör att en nedsatt rörlighet och muskelfunktion måste kompenseras någon annanstans i kroppen.
Värk/smärta uppstår i de delar av kroppen som måste kompensera för den nedsatta rörligheten och muskelfunktionen. Smärttillstånd som; nackspärr, ländryggsbesvär, ischiasbesvär, musarm, spänningshuvudvärk och hälsenebesvär är exempel på besvär som kan uppkomma när muskler och leder överbelastas pga. dessa kompensationer.

   

© Hälsopunkten i Mark 2007 | Medlem i Svenska Naprapatförbundet