”De som inte har tid för fysisk aktivitet måste förr eller senare avsätta tid för sjukdom”

Dr E. Stanley (1826- 1893)

Så går en behandling till

Ta bort smärtan.
Se till att den inte kommer tillbaka.

Behandlingen syftar inledningsvis till att minska smärtan och återställa kroppens naturliga förmåga till rörlighet. Därefter läggs stor vikt vid att, tillsammans med patienten, analysera och åtgärda bakomliggande orsaker till problemen. Det kan vara till exempel muskulär obalans, störda rörelsemönster, biomekaniska förändringar eller brister i arbetsmiljön.
Detta görs med manuell behandling, individuellt anpassade träningsprogram och/eller råd om arbetsställningar.

Sammantaget gör detta naprapatin till ett mycket effektivt behandlingssystem där man primärt minskar smärtan, sedan återställer funktionen och slutligen ser till att patienten förebygger framtida besvär.

Hur länge behöver jag behandling?

Hur länge du bestämmer dig för att dra nytta av naprapatisk behandling är alltid upp till dig. Man blir inte "beroende av" att gå till naprapat, lika lite som man blir beroende av att gå till tandläkaren!

Problem i ryggen som blivit ignorerade under lång tid, kan behöva behandling kontinuerligt, för att ryggen ska fungera optimalt. Dessa långtgående problem är ofta associerade med svaghet i muskulaturen, skador på ligament och utslitna kotor i ryggen.
De flesta märker att periodvisa kontrollbehandlingar hjälper dem att hålla sig i bra form. De som är aktiva, har ett stressigt arbete eller vill vara så bra som möjligt, märker att ett schema med förebyggande behandling är bra för att hålla sig frisk. Liksom man går till tandläkaren i förebyggande syfte för att tänderna ska vara friska, går man till naprapaten för att ge ryggraden, extremitet och nervsystemet en möjlighet att fungera optimalt.

   

© Hälsopunkten i Mark 2007 | Medlem i Svenska Naprapatförbundet