”De som inte har tid för fysisk aktivitet måste förr eller senare avsätta tid för sjukdom”

Dr E. Stanley (1826- 1893)

Som Naprapat kombinerar jag olika behandlingsmetoder

Massage
I syfte att normalisera spänningstillstånd i muskler använder jag klassisk massage. För mig är detta ett viktigt instrument att använda såväl före som efter manipulations- och mobiliseringsbehandling samt muskeltöjning.
 
Vissa speciella massagegrepp, bindvävsmassage och djupa tvära friktioner, används i syfte att lösa upp stram och tät bindväv som lett till försämrad blodcirkulation samt vid dåligt eller felaktigt läkta skador i muskler och senor. Dessa speciella massagegrepp kan vara smärtsamma i början av en behandling eftersom man är extra känslig då, men efterhand som man tillfrisknar kan terapeuten ta hårdare utan att det gör ont.

Manipulation
I syfte att normalisera funktionen i en rygg- eller extremitetsled hos en patient tar naprapaten grepp med sina händer över leden. För att vara så specifik som möjligt, och därmed kunna ha ett så litet rörelseutslag som möjligt, blockerar naprapaten med sina händer icke önskvärda rörelser i den aktuella leden men även rörelser i andra leder som annars skulle kunna påverkas. Naprapatens handrörelser avslutas med ett snabbt tryck, en impuls, som går utöver gränsen för ledens fysiologiska rörlighet, dock utan att överskrida det anatomiska ytterläget. Detta kan ge ett knäppljud.

Mobilisering (alternativ till manipulation)
Mobilisering av en led innebär att man vrider leden inom dess fysiologiska rörelseomfång, stannar i ett specifikt läge där patienten pressar emot en liten stund. Vid avslappningen förbättras ledens funktion successivt.

Artikulering
Artikulering används vid nedsatt rörlighet av större leder t ex axelleden. Leden placeras i det läge där rörligheten är nedsatt och man "gungar" sakta i samma riktning för att successivt förbättra ledens funktion.

PNF – Proprioceptiv Neuromuskulär Facilitering
I syfte att normalisera muskellängder och därmed bryta spännings- och smärttillstånd i muskler. På så sätt skapas balans mellan höger och vänster kroppshalva samt mellan fram- och baksida av kroppen, vilket naprapaten anser är mycket viktigt, såväl i själva funktionsåterställningen som i förebyggande och rehabiliterande syfte.
PNF är en typ av stretching där patienten arbetar aktivt mot ett motstånd i muskelns ytterläge för att vid avslappningen som följer kunna komma till ett nytt ytterläge.

Pressur
Med pressur/tryck behandlas triggerpunkter, "muskelknutor". Triggerpunkterna påverkar hela muskelns funktion, ger lokal smärta och kan även projicera smärta till andra delar av kroppen. Med pressur bryts den onda cirkeln som gör att triggerpunkten hålls vid liv. På detta sätt kan muskeln återgå till "normal" spänningsgrad och funktion.

El-terapi
Är ett bra komplement till manuell behandling enligt ovan. Elektromedicinen används främst som för- och efterbehandling till manuell behandling men även som separat behandling när sådan indikation finns.
Leder också till smärtlindring, muskelavslappning, cirkulationsökning samt borttransport av svullnader vid t.ex. akuta skador.

Rehab och träning
I syfte att behandla underliggande orsaker till de funktionsrubbningar och smärttillstånd i rörelse- och stödjeorganen, utformar jag individuella träningsprogram till patienterna.
Den träning som används är av mycket skiftande art och såväl muskelträning i olika former som konditionsträning och hemtöjövningar ingår. Träningsprogrammen används i såväl förebyggande som rehabiliterande syfte och grundprincipen är att skapa en för patienten god balans mellan styrka och rörlighet.

   

© Hälsopunkten i Mark 2007 | Medlem i Svenska Naprapatförbundet