Frågor och svar

Fråga: Vad kostar en behandling?
Svar: En behandling kostar 520 kr. Vid fakturering 540 kr.

Fråga: Kan arbetsgivaren betala mina behandlingar?
Svar: Kostnaden för rehabilitering och förebyggande behandling av naprapat är avdragsgill för arbetsgivaren.

Fråga: Hur lång är väntetiden?
Svar: Från samma dag till några dagar, jag försöker också hålla tider varje dag till eventuella akutbesök.

Fråga: Hur lång tid tar en behandling?
Svar: En behandling tar ca 30-45 min. Vanligtvis avsätter jag längre tid vid första behandlingstillfället för att ha möjlighet till en grundlig anamnes; patientens egna sjukdomsberättelse, och undersökning.

Fråga: Hur går behandlingen till?
Svar: Förutom sedvanlig anamnes; patientens sjukdomsberättelse, och status utförs behandlingen genom att kombinera manipulations- och mobiliseringstekniker med stretching och massage. Inledningsvis inriktas behandlingen på att minska smärtan och att återställa funktionen i rörelse- och stödjeorganen. Därefter läggs stor vikt vid att analysera och åtgärda bakomliggande orsaker som t ex muskulär obalans eller brister i arbetsmiljön. Detta görs med hjälp av individuellt anpassade träningsprogram, råd om arbetsställningar och i vissa fall utförs även arbetsplatsanalyser.

Fråga: Hur ofta/ många gånger behöver jag gå?
Svar: Inom ramen för ett kvalitetssäkringsarbete utför Svenska Naprapatförbundet regelbundet en datainsamling. Vid den senaste datainsamlingen, 1998, som bygger på 323 patientfall, visar utvärderingen att det i genomsnitt krävs 3 behandlingar per besöksorsak. Det är dock viktigt att poängtera att beroende på besöksorsak kan antalet besök variera mycket.

Fråga: Känner man smärta?
Svar: Ca: 50 % upplever en ömhet/träningsvärkskänsla just efter behandlingen, detta är ju ändå helt logiskt eftersom det är mjukdelar som sträcks ut. Manipulation ska alltid utföras i smärtfri riktning.

Fråga: Är det en myt att ju oftare man får exempelvis ryggen justerad/manipulerad, desto lättare faller den ur sk normalt läge igen?
Svar: Det finns forskningsstudier gjorda i USA, där man behandlat samma fasett-led 6000 ggr utan att notera någon som helst vävnadsförändring i vare sig kapslar eller ligament runt leden.
Det är också viktigt att titta på hela kroppen för ett optimalt, långsiktigt bra resultat. Många återfall beror också på inaktivitet genom att alltför många människor inte får tiden att räcka till att hålla igång och motionera eller åtminstone röra på sig lite.

Fråga: Hur många behandlingar bör man göra för att se resultat, generellt sett?
Svar: 95 % känner förbättring av första behandlingen.

   

© Hälsopunkten i Mark 2007 | Medlem i Svenska Naprapatförbundet